Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach stron internetowych Administratora.

 

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W tej części polityki zostaną przedstawione najistotniejsze informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest ARTSIZE Gabriela Prządka, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 33A w Poznaniu (61-017)

 • Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: artsize@artsize.pl

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji i sprzedawania naszych usług, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a, b z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji (w tym korespondencji elektronicznej) z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi i nawiązania dalszego kontaktu.

 

Rodzaj gromadzonych danych

Możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 • dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres miejsca zamieszkania

 • informacje dodatkowe, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych usługach

 • informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych usług.

 

Sposoby nabywania danych osobowych

Dane osobowe są nam przekazywane za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Administratora szkolenia/schoolofdeco.pl

 

Dane przekazane nam w ramach formularzy zapisu przetwarzane są w celach:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem

 • udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na zadane pytanie

 • przedstawienia Użytkownikowi oferty, o którą pyta

 • wysłania Użytkownikowi oferty.

 

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań, do których przeznaczony jest formularz.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika, oraz dla celów podatkowych i statystycznych – na okres pięciu lat. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator poddaje dane osobowe procesom zautomatyzowanym – piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

 

Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o Prawie telekomunikacyjny przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz skorzystać pisząc na adres e-mail: artsize@artsize.pl

 

Polityka prywatności i plików cookies

 

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Administratorem danych osobowych jest ARTSIZE Gabriela Prządka, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 33A w Poznaniu (61-017)

 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • Serwis – serwis internetowy, którego właścicielem jest Administrator.

 

§ 2. Polityka cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 • Cookies nieszkodliwe: niezbędne do poprawnego działania witryny. Są potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem Użytkownika.

 • Cookies badające: są wykorzystywane do śledzenia Użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego Użytkownika.

 • Cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia Użytkowników i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego Użytkownika.

 1. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 2. Serwis stosuje pliki cookies w celu:

 • zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy

 • dopasowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników

 • monitorowania ruchu w serwisie

 • zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu

 • ustalania liczby anonimowych Użytkowników naszych stron www

 • integracji z portalami społecznościowymi.

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 2. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§ 3. Inne technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

– piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych

– kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

 

§ 5. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej

i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 01.02.2021

 2. Nowa wersja polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie.